Michel Meissen

Het is alsof er geen tijd bestaat, alsof verleden, heden en toekomst 
hier en nu aanwezig zijn. (M.M.)

Michel Meissen (Voorhout, 1941) bestudeert sinds 2000 het leven van opmerkelijke mannen en vrouwen op basis van secundaire bronnen en verwerkt die in geschreven portretten.


BOKPRESENTATIE 16 juni 2022 van 19.00-21.00 uur (Tomas Ross interviewt Michel Meissen)
bij boekhandel Paagman 271, Frederik Hendriklaan 271, Den Haag
van de paperback:
     STATIGE DAMES EN HEREN. 56 STEMMEN UIT DE REPUBLIEK
VAN HARTE WELKOM, u kunt zich aanmelden via -> https://www.paagman.nl/michel-meissen
(idem voor gesigneerd boek).

De denkers Erasmus en Spinoza nemen het woord ... Vijf stadhouders van het huis van Oranje, en hun vrouwen ... Raads- en staatslieden, vooraanstaanden in het landsbestuur ... Landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt bestuurt. Hugo de Groot schrijft, zijn vrouw Maria regelt zijn leven. Raadpensionaris Johan de Witt koopt twee oesterpasteien ...
In Amsterdam bespeelt Jan Pieterszoon Sweelinck het grote orgel van de Oude Kerk, zijn vrouw Claesgen is zijn noodzakelijke steun ... De schrijvers Joost van den Vondel, Constantijn Huygens en Jacob Cats maken zich kenbaar. Regentes Cornelia van Wouw, schilderes Judith Leyster, schilder Rembrandt, Jan Pieterszoon Coen, Johan Maurits 'De Braziliaan' en Michiel de Ruyter treden voor het voetlicht ... en niet te vergeten zijn derde echtgenote Anna van Gelder: statig in haar eenvoud.
Een 'neutrale stem' verbindt allen.

De geschreven portretten uit 'Statige dames en heren lagen ten grondslag aan 15 toneelstukken/monologen van het Historisch-Theater.

Statige dames en heren. 56 stemmen uit de Republiek (ISBN 978-94-93275-26-3 / 382 blz. / €32,50) / geïllustreerd).

Voorkant Statige dames & heren

 Klik hier voor Inhoudsopgave: INHOUDSOPGAVE

In 'Statige dames en heren' krijgen 18 vrouwen extra aandacht dankzij publicaties in het 'Digitaal Vrouwenlexicon' (periode 2014-2018). Een verrijking ten opzichte van de 2020-uitgave ->
In dec. 2020 verscheen de jubileumuitgave 'Een statig heer houdt rijtuig. 56 stemmen uit de Republiek'. Voor deze uitgave is het bronnenonderzoek doorgaans afgesloten rond 2010. (ISBN 978-94-93210-38-7 / geïllustreerd / 510 blz. / €55 / met proloog: 'Tien, twintig, dertig'. Staat niet in 'Statige dames en heren'.)


Klik hier voor bijlage: 20X HISTORISCH-THEATER
(de toneelstukken en monologen zijn beschikbaar via toneeluitgeverij 'De Toneelcentrale')

NB 15 HT-toneelstukken zijn gebaseerd op verhalen uit de bundel 'Statige Dames en heren'. De 4 toneelstukken over 'de koningen van de 19de eeuw' zijn gebaseerd op verhalen uit de bundel 'De eeuw van de koningen en hun vrouwen'.
14 geschreven portretten: 5 mannen, 9 vrouwen. (ISBN 978-94-6153-401-9 / geïllustreerd / 276 blz. / €19,95 / Soesterberg, 2013 / te bestellen bij de boekhandel)

Klik hier voor Inhoudsopgave: INHOUDSOPGAVE


Achtergrond Michel Meissen: socioloog, bestuurswetenschappelijke richting. Werkte tien jaar als wetenschappelijk medewerker op ministeries, daarna dertig jaar als docent maatschappijleer op de Dalton Den Haag. Schreef leerboeken voor het vak maatschappijleer, met achter elk thema een kort 'Toneelspel'. Rond 500.000 leerlingen werkten met zijn boeken.

Verdere info over Meissen: 

Stichting 'Historisch-Theater' - www.historisch-Theater.nl -
toont levens van grote mannen en vrouwen uit Nederlands verleden ... Informatief, boeiend en speels.

    Plaatsing op info-lijst? -> e-mailadres naar info@historisch-theater.nl

    Op 'Gedichtendag HAAGSE KUNSTKRING 2021' dragen 16 dichters voor w.o. Michel Meissen.
    In verhaal 32 uit STATIGE DAMES EN HEREN vertelt Joost van de Vondel zijn leven.
    in zijn geest sluit Meissen het verhaal af.
    (blz. 275/276 - Nee, hij rouwt niet om het leven. Gitaar: Martin van Hees)