Gedichten

Gedichten in bundels van Michel Meissen

Gedichten van Michel Meissen verschenen in diverse bundels, waaronder:

1.

Een wasmand in Den Haag (uitgeverij M.I., Den Haag 1991), zie gedichten Vals & Kind

2.

Poëzie op Pootjes (bundel 2008), zie ook fragment Den Haag 1990

3.

Gedichten over het Haagse gevoel (Poëzie op pootjes. R.G. Ruysstichting 2008) Den Haag 1990, zie ook gedicht over Hugo de Groot: De tijd vervliegt

4.

Woord in beeld (Haagse Kunstkring, Poëzie bij expositie Tableau 2010). Zij draagt het huis

5.

Huilend in Den Haag (Haags Fris - 10, 2010). Gedicht: De tranenvijver