De eeuw van de koningen en hun vrouwen

Een historische ideeënroman op basis van talrijke secundaire bronnen, met een schat aan onbekende en intrigerende details.

My Image

De eeuw van de koningen en hun vrouwen, historisch goed gedocumenteerd en met talrijke onbekende en intrigerende details, begint in 1761, het geboortejaar van Rutger Schimmelpenninck en eindigt in 1962 met het overlijden van koningin Wilhelmina, maar beschrijft in engere zin de negentiende eeuw.
Weinigen weten dat Henriëtte d’Oultremont, dochter van een Waalse graaf, de gravin was voor wie de Hollandse koning Willem I in 1840 abdiceerde. In De eeuw van de koningen en hun vrouwen brengt zij haar gehele leven over het voetlicht, nauwgezet en licht van toon.

('De eeuw' staat aan de basis van drie toneelstukken: 'Drie vrouwen rond koning Willem I', première vond plaats op 25 november 2013 in Muzee Scheveningen (voor boekingen zie www.hetportretspreekt.nl); 'De held van Waterloo', wordt uitgebracht in het najaar van 2014 en 'Vrouwen rond koning Willem III', wordt uitgebracht in het najaar van 2015.)
In het voorspel van De eeuw spreken bijna-koning Rutger Jan Schimmelpenninck en zijn vrouw Catharina zich uit. Zij worden gevolgd door Lodewijk Napoleon, de eerste koning van Nederland, en zijn vrouw koningin Hortense.

Daarna is het woord aan de Oranjes, en dan vooral aan hun vrouwen. Zeven vrouwen die voor de koningen Willem I, II en III van het allergrootste belang waren – koningin Wilhelmina van Pruisen, gravin Henriëtte d’Oultremont, prinses Marianne van Oranje-Nassau, grootvorstin Anna Paulowna, koningin Sophie, koningin-regentes Emma en koningin Wilhelmina - vertellen hun leven in relatie tot de koningen Willem I, II en III.

In zijn LEZING over DE EEUW VAN DE KONINGEN EN HUN VROUWEN benadrukt Michel Meissen de BIJZONDERE ROL VAN DE ECHTGENOTES waarmee bijna-koning Rutger Schimmelpenninck en de koningen Lodewijk Napoleon, Willem I, II en III gehuwd waren. SUCCES, KONINGSCHAP EN EEN GOED HUWELIJK LIJKEN VERBAND MET ELKAAR TE HOUDEN.

Boekgegevens

Titel:

De eeuw van de koningen en hun vrouwen

Subtitel:

Auteur:

Michel Meissen

Uitgeverij:

Uitgeverij Aspekt, Soesterberg

Jaar:

November 2013

ISBN:

978-94-6153401-9

Pagina's:

276 (met illustraties)

Prijs:

€ 19,95

NB Een lijst met een honderdtal publicaties van Michel Meissen is te vinden in de openbare catalogus van de Koninklijke Bibliotheek. Het betreft vooral toneelwerk en leerboeken.

Voor ‘toneelwerk’ van Meissen zie elders op deze website