Michel Meissen

Voorkant Statige dames en heren

STATIGE DAMES EN HEREN

56 stemmen uit de Republiek

© Michel Meissen

Inhoudsopgave

Inleiding

Twee denkers laten zich horen

 1. Erasmus (1466 / 1469-1536) De gewenste
 2. Benedictus Spinoza (1632-1677) De waarheid is naamloos

Twee landsadvocaten

 1. Albrecht van Loo (1468 / 1470-1525) Edel, best en vroom volk
 2. Aert van der Goes (1475-1545) Betrouwbaar en degelijk

Rond Willem van Oranje

 1. Juliana van Stolberg (1506-1580) De vrouw
 2. Anna van Buren (1533-1558) Eerste echtgenote van Willem van Oranje
 3. Willem van Oranje (1533-1584) Naar een vrije Republiek
 4. Anna van Saksen (1544-1577) De vrouw die Willem van Oranje verlaat
 5. Charlotte de Bourbon (1547-1582) Derde echtgenote van Willem van Oranje
 6. Louise de Coligny (1555-1620) Vierde echtgenote van Willem van Oranje

Vier invloedrijke heren

 1. Jacob van den Eynde (1515-1570) Onderhuids verzet
 2. Arend van Dorp (1528-1600) Handig met geld
 3. Paulus Buys (1531-1594) Mannen uit Amersfoort
 4. François Maelson (1538-1601) Zelfstandig West-Friesland en een eigen munt

Rond Johan van Oldenbarnevelt en Maurits van Oranje

 1. Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) Johan en Maria van Utrecht
 2. Simon Stevin (1548-1620) Wiskundige van Maurits
 3. Anthonie Duyck (rond 1560-1629) Duikstraat
 4. Maurits (1567-1625) Veldheer
 5. Margaretha van Mechelen (1580 / 1581-1662) Vriendin van Maurits en vrije vrouw

Rond Hugo de Groot

 1. Alida Borre van Overschie (1560-1643) Kind van een hoereerder, afgesnedene of papist en moeder van Hugo de Groot
 2. Hugo de Groot (1583-1645) De tijd vervliegt
 3. Maria van Reigersberch (1589-1653) Madame Grotius

Rond Jan Pieterszoon Sweelinck

 1. Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) De godenzoon
 2. Claesgen Dircksdochter Puyner uit Medemblik (1568?-1637) Echtgenote van Jan Pieterszoon Sweelinck

Twee ambassadeurs en een raadpensionaris

 1. Gideon van den Boetzelaer (1569-1634) Altijd aan de goede kant
 2. François van Aerssen (1572-1641) Het geluk vergezelt de deugd
 3. Jacob Cats (1577-1660) Dichter en volgzaam staatsman

Rond Frederik Hendrik van Oranje

 1. Frederik Hendrik (1584-1647) Ik geef haar parels en diamanten
 2. Amalia van Solms (1602-1675) Als een vorstin

Een raadpensionaris en een gouverneur-generaal

 1. Adriaan Pauw (1585-1653) Hoekig en ongemakkelijk
 2. Jan Pieterszoon Coen (1587-1629) Wanhoop niet, hier kan wat groots worden verricht

Dichter, raadpensionaris, dichter

 1. Joost van den Vondel (1587-1679) Joost en Maayken de Wolff
 2. Willem Boreel (1591-1668) De ware vrijheid?
 3. Constantijn Huygens (1596-1687) Dichter, diplomaat en levensgenieter

Een statige dame, statig heer en Rembrandt

 1. Cornelia van Wouw (1600-1681) Het testament
 2. Johan Maurits de Braziliaan (1604-1679) De Orde van de Olifant
 3. Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1667) Zelfportret met Saskia, Geertje, Hendrickje en dochter Cornelia

Rond Johan de Witt

 1. Michiel Adriaenszoon de Ruyter (1607-1676) Michiel en Anna van Gelder
 2. Cornelis de Witt (1623-1672) Mijn broer en ik
 3. Johan de Witt (1625-1672) Alles in één hand
 4. Nicolaas Viviën (1631-1692) Wij, neef van de gebroeders De Witt

Judith, Hiëronymus en Coenraad

 1. Judith Leyster (1609-1660) De uitnemendheid des vrouwelijken geslachts
 2. Hiëronymus van Beverningk (1614-1690) Onzen voortreffelijken landgenoot
 3. Coenraad van Beuningen (1622-1693) Het huis met de bloedvlekken

Rond stadhouder Willem II van Oranje

 1. Stadhouder Willem II (1626-1650) Donderkloten!
 2. Mary Henrietta Stuart (1631-1661) Doorluchtig hoog

Diplomaat, uitvinder, raadpensionaris

 1. Everard van Weede van Dijkveld (1626-1702) Paleis Huys ter Nieuburch
 2. Christiaan Huygens (1629-1695) Een monument
 3. Anthonie Heinsius (1641-1720) Na langdurig overleg

Rond stadhouder-koning Willem III van Oranje

 1. Everard van Weede van Dijkveld (1626-1702) Paleis Huys ter Nieuburch
 2. Christiaan Huygens (1629-1695) Een monument
 3. Anthonie Heinsius (1641-1720) Na langdurig overleg

Een statig heer en twee raadpensionarissen

 1. Jacob Hop (1654-1725) Hopman van het Hopse-regentengeslacht
 2. Isaäc van Hoornbeek (1655-1727) Weg met vrijstad Vianen!
 3. Simon van Slingelandt (1664-1736) Simon, Susanna en Johanna

Epiloog

 1. Anthonie van der Heim (1693-1746) Naar het eind der tijden

Verantwoording en dankwoord

Bijlagen

 1. Bibliografie
 2. Personenregister